Национална програма за профилактика на оралните заболявания

 

Стартира кампания за безплатно силанизиране 2021!
Срок: октомври-ноември 2021 г. в цяла България! Вижте тук дентални практики, в които безплатно се поставят силанти на деца от 5 до 8 г.

Brush your teeth twice a day

The proper brushing technique

No snacking after night brushing

Avoid sugary snacks

The size of a pea fits to a T

Change your toothbrush often

Visit the dentist every year
 

Клиповете са изработени и са собственост на Световната дентална федерация (FDI)


Списък на лекарите по дентална медицина, които ще извършват силанизиране
 

1БЗС МЗ 332