Национална програма за профилактика на оралните заболявания


От 13 септември 2022 г. - безплатно поставяне на силанти на деца от 5 до 8 г. в цяла България!

Brush your teeth twice a day

The proper brushing technique

No snacking after night brushing

Avoid sugary snacks

The size of a pea fits to a T

Change your toothbrush often

Visit the dentist every year
 

Клиповете са изработени и са собственост на Световната дентална федерация (FDI)


Списък на лекарите по дентална медицина, които ще извършват силанизиране
 

1БЗС МЗ 332